You have 0 items ready to order.
Healthy Heart visual food guide - Niuean
Sheet
Healthy Heart visual food guide - Niuean
Limited to 20 copies per order.
Order A3 poster version from www.heartfoundation.org.nz
Shows heart-healthy proportions of foods to eat over a day. Actual title:  Kai fakalahi fua he fonua moe tau fua lakau.
PAP0152
Max quantity of 20 per order
Healthy Heart visual food guide - Samoan
Sheet
Healthy Heart visual food guide - Samoan
Limited to 20 copies per order.
Order A3 poster version from www.heartfoundation.org.nz
Shows heart-healthy proportions of foods to eat over a day. Actual title:  Ia tele le taumafa fuala’au ‘aina ma fua ‘ese’ese o le ‘ele’ele.
PAP0150
Max quantity of 20 per order
Healthy Heart visual food guide - Tongan
Sheet
Healthy Heart visual food guide - Tongan
Limited to 20 copies per order.
Order A3 poster version from www.heartfoundation.org.nz
Shows heart-healthy proportions of foods to eat over a day. Actual title:  Kai ke lahi ‘a e vesitapolo’ mo e fua’i’akau’ pea ke lanu kehekehe.
PAP0151
Max quantity of 20 per order

Copyright © 2023, Community & Public Health,